Máy Chà Sàn Hiclean

Máy Chà Sàn Hiclean

Máy Chà Sàn Hiclean

Máy chà sàn công nghiệp HiClean HC175

11%

Máy chà sàn công nghiệp HiClean HC175

Giá bán: 10.500.000 vnđ
Giá gốc: 11.800.000 vnđ

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean (HC175A)

10%

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean (HC175A)

Giá bán: 10.800.000 vnđ
Giá gốc: 12.000.000 vnđ

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522

0%

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522

Giá bán: 11.000.000 vnđ
Giá gốc: 11.000.000 vnđ

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522A

0%

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522A

Giá bán: 11.200.000 vnđ
Giá gốc: 11.200.000 vnđ

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522B

15%

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522B

Giá bán: 11.200.000 vnđ
Giá gốc: 13.100.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt