Máy rửa xe

Máy rửa xe

Máy rửa xe

Máy rửa xe gia đình FASA 120 Bar

44%

Máy rửa xe gia đình FASA 120 Bar

Giá bán: 1.530.000 vnđ
Giá gốc: 2.750.000 vnđ

Máy rửa xe gia đình FASA 135 Bar

25%

Máy rửa xe gia đình FASA 135 Bar

Giá bán: 2.390.000 vnđ
Giá gốc: 3.200.000 vnđ

Máy rửa xe gia đình FASA 160 Bar

27%

Máy rửa xe gia đình FASA 160 Bar

Giá bán: 3.825.000 vnđ
Giá gốc: 5.230.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt