Máy chà sàn Supper clean

Máy chà sàn Supper clean

Máy chà sàn Supper clean

Máy chà sàn liên hơp công nghiệp CT30E

20%

Máy chà sàn liên hơp công nghiệp CT30E

Giá bán: 33.500.000 vnđ
Giá gốc: 41.800.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp CT53E

21%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp CT53E

Giá bán: 38.500.000 vnđ
Giá gốc: 49.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp CT53B

22%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp CT53B

Giá bán: 48.500.000 vnđ
Giá gốc: 62.350.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt