Linh kiện máy hút bụi

Linh kiện máy hút bụi

Linh kiện máy hút bụi

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1500W

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1500W

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 1.500.000 vnđ

TÚI LỌC BỤI CÓ VÀNH 60-70-80 LÍT

TÚI LỌC BỤI CÓ VÀNH 60-70-80 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 450.000 vnđ

TÚI LỌC BỤI 15-30-40 LÍT

TÚI LỌC BỤI 15-30-40 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 250.000 vnđ

ĐẦU CHỔI TRÒN

ĐẦU CHỔI TRÒN

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 120.000 vnđ

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 120.000 vnđ

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 120.000 vnđ

ỐNG NỐI INOX 30-60-70-80 LÍT

ỐNG NỐI INOX 30-60-70-80 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 380.000 vnđ

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 30-60-70-80LÍT

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 30-60-70-80LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 1.200.000 vnđ

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 15 LÍT

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 15 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 1.200.000 vnđ

BÀN HÚT NƯỚC 30-60-70-80 LÍT

17%

BÀN HÚT NƯỚC 30-60-70-80 LÍT

Giá bán: 250.000 vnđ
Giá gốc: 300.000 vnđ

BÀN HÚT BỤI 30-40-60-70-80 LÍT

17%

BÀN HÚT BỤI 30-40-60-70-80 LÍT

Giá bán: 250.000 vnđ
Giá gốc: 300.000 vnđ

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1200W

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1200W

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 1.200.000 vnđ

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1000W

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1000W

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 990.000 vnđ

ỐNG NỐI 30-40-60-70-80 LÍT ( Ống Dẫn )

16%

ỐNG NỐI 30-40-60-70-80 LÍT ( Ống Dẫn )

Giá bán: 380.000 vnđ
Giá gốc: 450.000 vnđ

BÀN HÚT BỤI 15 LÍT

BÀN HÚT BỤI 15 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 250.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt